DERO - Ján Mochnáč | Wuppertálska 2, 040 23 Košice | e-mail: janmochnac@gmail.com | tel.: 0905 51 51 00

STOP dotieravému hmyzu a hlodavcom!

Domov Domov zdravším…
Deratizácia

Pomáhame:Tieto služby sú vykonávané na profesionálnej úrovni podľa požiadaviek objednávateľa do 24 hodín po objednávke, pomocou prípravkov zahraničných firiem, ktorých účinky sú vynikajúce pri zachovaní minimálnej alebo žiadnej toxicity pre ľudí a zvieratá. Používanie týchto prípravkov je povolené hlavným hygienikom SR. Pracovníci, ktorí vykonávajú dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu majú na tento výkon osvedčenie o odbornej spôsobilosti a používajú len prípravky a technologické postupy, schválené pre daný účel použitia.

Firma DERO poskytuje

svoje služby v oblasti ničenia škodlivého hmyzu, hlodavcov a choroboplodných zárodkov už od roku 1990.

tel.: 0905 51 51 00     

Volajte…
Domov #dezinfekcia #desinsekcia #deratizacia Kontakt Kontakt